Kuten Ketterä Juniorit perjantain 26.2.2021 tiedotti, uudet rajoituistoimet vaikuttavat seuran järjestämään toimintaan radikaalisti ainakin 28.3.2021 asti.

Tämän tiedotteen jälkeen olemme saaneet lisää ja selkeennyttäviä ohjeistuksia kaupungin puolesta.

”Vuonna 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien ryhmäharrastukset:
Vuonna 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien lasten harrastustoiminta sallitaan sisätiloissa enintään 10 hengen pienryhmissä.
Toiminta tulee järjestää lähikontakteja välttäen, yli 2 metrin turvaetäisyydet huomioiden. Ryhmät eivät saa sekoittua.
OKM ja THL ovat ohjeistaneet, mikäli lasten ja nuorten harrastustoimintaa leviämisvaiheessa toteutetaan, on erittäin tärkeää, että se toteutetaan vain ryhmän omana harrastus- tai harjoitustoimintana ilman kilpailutapahtumia, konsertteja, esityksiä, näytöksiä tai muita sellaisia tilanteita, joissa ryhmä joutuu kontaktiin muiden harrastusryhmien kanssa. Myös opettajien, ohjaajien ja valmentajien tulisi olla aina samoja eikä vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ole mahdollista.”
”2001–2007-syntyneiden ryhmäharrastustoiminta:
Vuosina 2001–2007 syntyneiden sisätiloissa tapahtuva ryhmätoiminta lakkautetaan. Ulkona tapahtuvat harrastukset sallitaan vuosina 2001–2007 syntyneille. Ryhmäkoko tulee tällöin olla enintään 20 henkilöä. 20 hengen henkilömäärään sisältyy jo ryhmän ohjaaja.”

Toisin sanoen, U13 joukkue ja sitä nuoremmat saavat jatkaa harrastetoimintaa jäähallin tiloissa, huomioiden 10 henkilön kokoontumisrajoitus.
Valmentajia on jo nyt ohjeistettu järjestämään toimintaa siten, että kaikki turhat kontaktit sekä ryhmien sekaisin menemiset tultaisiin välttämään.

U14 ja vanhemmat joukkueet saavat jatkaa toimintaansa ulkotiloissa, huomioiden 20 henkilön kokoontumisrajoitus.
Myös näissä tapahtumissa on suositeltavaa välttää kaikkia turhia lähikontakteja, sekä ryhmien sekoittumisia.

Joukkueiden valmentajat tulevat informoimaan omia joukkueitaan mahdollisimman pian siitä, miten he aikovat toimintaa järjestää tulevien viikkojen aikana.

Seuran hallitus seuraa tilannetta ja informoi lisää asioiden muuttuessa, tai oheistuksien vaihtuessa.

Lisätietoja koronaan littyvissa asioissa, Simo Korpelalta (0400 388028, simo.korpela@hotmail.fi) ja harjoitteluun/joukkuetoimintaan liittyvissä asioissa, Jari Lifländerilta (040 7715001, jari.liflander@kettera.net)