Sähkösavukkeet ovat huolestuttavasti yleistyneet lasten ja nuorten keskuudessa Etelä-Karjalassa

Havainnot sähkösavukkeiden käytöstä nuorten keskuudessa ovat lisääntyneet, viime syksystä alkaen. Sähkösavukkeiden välittämistä sekä sähkötupakointia on havaittu sekä ylä- että alakouluikäisillä. Sähkösavukkeet ovat muovista ja metallista valmistettuja laitteita, joissa lämmitetään nestettä höyryksi. Höyry hengitetään keuhkoihin poltettavien savukkeiden tapaan. Sähkösavukkeiden nesteet voivat olla joko nikotiinia sisältäviä nesteitä tai erilaisia makuaineita sisältäviä nesteitä. Sähkösavukkeet haittaavat normaalia keuhkojen toimintaa ja alentavat keuhkojen toimintakykyä. Jo lyhytaikaisessa käytössä sähkösavukkeet voivat aiheuttaa, esimerkiksi nielun-ja suun ärsytystä, yskää, päänsärkyä ja pahoinvointia. Nikotiinilliset sähkösavukkeet aiheuttavat samanlaista nikotiiniriippuvuutta kuin tavalliset savukkeetkin. Myös nikotiinittomien makunesteiden hengittäminen keuhkoihin voi muuttua terveydelle vaaralliseksi, vaikka makuaineet suun kautta nautittuina olisivatkin elintarvikkeissa käytettäviä. Sähkösavukkeiden käytön pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä tunneta.

Tupakkalaki säätelee sähkösavukkeen käyttöä, samoin kuin tavallista tupakkaa. Sähkösavukkeen käyttö on siis kiellettyä siellä missä normaali tupakointikin. Sähkösavukkeen hallussapito, maahantuonti ja välittäminen ovat kiellettyjä alle 18-vuotiailta. Hyvinvointialueen ehkäisevä päihdetyön tiimi kannustaa aikuisia käymään keskustelua lasten ja nuorten kanssa sähkösavukkeen haitallisuudesta, sekä muistakin nikotiinituotteista.

Puheeksioton tueksi löytyy nuorten kielellä olevaa tietoa mm Syöpäjärjestön ylläpitämältä sivustolta www.fressis.fi.

Lisätietoja ja tukea saat myös Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ehkäisevän päihdetyön tiimiltä. Sanna Ahtiainen ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 040 740 5527 sanna.ahtiainen@ekhva.fi Ulla Peippo ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 040 827 8779 ulla.peippo@ekhva.fi