Syyskokous Imatran kylpylällä 30.9 klo 18:00

Syyskokous Imatran kylpylällä 30.9 klo 18:00

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään edellisen kauden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
    muille vastuuvelvollisille
  7. Valitaan hallituksen yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
  8. Käsitellään muut kokouksessa esille tulleet asiat

Tervetuloa!
Hallitus