Tiedote jäsenille Tähtiseurasta

Tiedote Ketterä Juniorit ry.n jäsenille 25.2.2020

Tähtiseura

Saimme viime viikolla seurallemme tähtiseuramerkinnän. Tässä tiedotteessa kerromme Tähtiseura statuksen merkityksestä seuralle ja
siitä, mitä se on seuralta vaatinut ja vaatii myös tulevaisuudessa.

Tähtiseura ohjelma on Olympiakomitean laatuohjelma kaikille Suomalaisille seuroille. Kyseisen ohjelman hyväksytysti läpäissyt seura
on kehittänyt toimintansa tietylle tasolle, joka oikeuttaa Tähtiseura statukseen.

Meidän seuramme auditoitiin Jääkiekkoliiton ja liikunnan aluejärjestö Eklun toimesta 17.2.2020 osa-alueella lapset ja nuoret. Tätä ennen
valmistelevaa työtä on tehty viime vuoden toukokuusta asti erilaisilla kokoonpanoilla. Tähtiseura-auditoinnissa meidän seuraamme
tarkasteltiin seuraavilla osa-alueilla: Johtaminen ja hallinto, Urheilutoiminta, Seuran ihmiset sekä aineelliset resurssit. Yhteensä eri osaalueita tarkastelussa oli yhteensä 69.

Johtamisen ja hallinnon osalta tähtiseuralta vaaditaan mm seuraavia asioita:
x Seuralla tulee olla arvot, toiminnan visio ja toimintasuunnitelma
x Seuran tulee edistää yhdenvertaisuutta harrastuksen mahdollistamiseen
x Seuran ihmisillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa seuran toimintaan
x Seuran toimintojen tulee olla dokumentoituja ja avoimia
x Seuran talouden tulee olla vakaa ja hyvin ohjeistettu
x Seura viestinnän tulee olla kattavaa ja palvella niin jäseniä kuin myös sidosryhmiä

Urheilutoiminnan osalta tähtiseuralta vaaditaan mm seuraavia asioita:
x Urheilun ja liikkujan polku tulee olla kuvattuna seurassa, sekä seuralta tulee löytyä valmennus-/ohjauslinjaus
x Lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus antaa palautetta omasta harrastuksestaan
x Urheilutoiminnan tulee olla hyvin organisoitua ja johdettua
x Urheilutoiminnan tulee edistää urheilullisia elämäntapoja
x Kilpaileminen ja harrastaminen tulee olla innostavaa ja mahdollistaa osallistumisen

Seuran ihmisten osalta tähtiseuralta vaaditaan mm seuraavia asioita:
x Seurassa toimivien ihmisten voimavarojen tarkastelu tulee olla jatkuvaa
x Seuran tulee pystyä perehdyttämään, kouluttamaan, palkitsemaan sekä kiittämään seurassa toimivia eri toimijoita
x Seurassa tulee olla yhteisöllinen ilmapiiri, joka on myös hyväksyvä ja kannustava

Aineellisten resurssien osalta tähtiseuralta vaaditaan mm seuraavia asioita:
x Seuran talous tulee olla tasapainossa, sekä seura pyrkii pitämään seuran toiminnan kustannukset kohtuullisena. Seura etsii
jatkuvasti uusia varainhankinnan muotoja.
x Seuralla tulee olla tarkoituksenmukaiset olosuhteet, sekä välineet toiminnan toteuttamiseen.

Näiden kyseisten asioiden kuntoon laittaminen ei ole ollut pelkästään viimeisen vajaan vuoden rypistys, vaan tähän ovat vaikuttaneet
myös kehittävät toimenpiteet viimeisten vuosien aikana. Näistä voidaan nostaa esille esimerkiksi: ilmaiset luistelu- ja kiekkokoulu, uusi
jäsenrekisteri myclub, seuran uudet nettisivut, varustelainaamo sekä harrasteryhmien mukaan tuleminen.

Merkittävä osa näistä Tähtiseuran vaatimuksista löytyy seuran toimintakäsikirjasta, joka liitteineen ohjaa seuran toimintaa.
Toimintakäsikirja on kaikkien nähtävillä seuran nettisivuilla. Toimintakäsikirja tällaisenaan palvelee laajaa joukkoa seuran toiminannassa
mukana olevia ihmisiä ja siihen mukaan tulevia. https://ketterajuniorit.fi/seura/toimintakasikirja/

Seuramme toiminta on nyt saatu tietylle tasolle ja se on myös ulkopuolisen toimesta mitattu. Seuran kehittyminen ei saa jäädä tähän,
vaan toiminnan tarkastelun ja kehittymisen tulee olla jatkuvaa. Seuraavan kerran Ketterä Juniorit auditoidaan 2-3 vuoden päästä. Tässä
auditoinnissa tarkastetaan, että onko toiminta kestänyt samalla tasolla.

Ketterä Juniorit ry
Seuran varapuheenjohtaja Timo Kurvinen

Liitetiedostot