Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisy Imatran Ketterä Juniorit ry

Imatran Ketterä Juniorit on sitoutunut tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn. Käytännössä tämä tarkoittaa, että seura sitoutuu ns. tupakka- ja nikotiinituotteiden (tupakka, sähkösavuke, nuuska) käytön välttämiseen urheiluseuran toiminnan aikana. Toiminta-ajaksi katsotaan kaikki se aika, missä edustetaan seuraa esim. harjoittelu- ja pelitapahtumat. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisy koskee kaikkia toiminnassa mukana olevia pelaajia, valmentajia, taustahenkilöitä sekä vanhempia.

”Tupakointi on väestömme suurin yksittäinen terveysriski ja ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttaja. Nuorten tupakointi on laskenut, mutta nuuskan käyttö on lisääntynyt koko maassa. Nuuskan käytön yleistymisen nuorten keskuudessa arvioidaan lisäävän nikotiiniriippuvaisten määrää, mikä on vastoin tupakkalakiin kirjattua tavoitetta, että Suomi olisi savuton vuoteen 2030 mennessä. Selvityksien mukaan mielikuva nuuskasta urheilijalle sopivana päihteenä elää yhä vahvasti ja nuuska yhdistetään harvemmin epäurheilijamaisuuteen toisin kuin tupakka. Nuorten nuuskattomuuden edistämisessä nähtiin tärkeänä, että aikuiset ottavat vastuun ja toimivat yhteisten linjausten mukaisesti nuorten terveyskasvatuksessa. ”

Seuramme hallituksessa on tehty päätös tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön rajoittamisesta toiminnan aikana. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön rajoittamisesta tullaan sopimaan myös kirjallisesti eli tämä sitoutuminen näkyy koko seuran sivuilla, mutta myös joukkueiden säännöissä. Toimintamallin tavoitteena on tukea nuoria urheilullisen elämäntapaan kasvamisessa ja tämä on parhaita keinoja ehkäistä nuorten päihteiden käyttöä urheiluympäristössä.

Seuramme tulee vahvistamaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön rajoittamista tulevaisuudessa, sekä tarjoamaan ulkopuolista valistusta joukkueille tupakka- ja nikotiinituotteiden haittavaikutuksista.
Ensimmäinen askel seuraltamme kohti tupakoimatonta ja nikotiinitonta seuraa kohti on yleisellä tasolla harjoitus- ja pelitapahtumissa nikotiinituotteiden käytön rajoittaminen joukkueissa, kirjaamalla sääntöihin ja tarjoamalla kauden aikana valistusta joukkueille.
Seura käy vuosittain läpi mitä toimenpiteitä seura voi ottaa käyttöön jotta Imatran Ketterä Junioreista saadaan tupakka- ja nikotiinituotteista vapaa seura.